Księgowość

Analiza i doradztwo – w jakich biurach rachunkowych szukać tych usług?

Nie każde biuro rachunkowe ma taką samą ofertę. Bezsprzecznie istnieją rzeczy, które otrzymamy we wszystkich biurach rachunkowych i będzie to przykładowo prowadzenie ksiąg rachunkowych, czy też przygotowywanie PITów. Czy w każdym biurze rachunkowym otrzymamy porady finansowe? Jakie analizy finansowe można dla firmy zrobić? Co daje zatrudnienie biura rachunkowego w Grodzisku Mazowieckim przed kontrolą księgową?

Jakich porad finansowych możemy oczekiwać od biura rachunkowego?

Aktualnie zawód księgowego nie polega jedynie na liczeniu podatków i prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Osoby prowadzące firmę polegają na biurze rachunkowym i przeważnie proszą o porady przy zarządzaniu finansami. Księgowy, który tworzy sprawozdania finansowe i posiada wszystkie istotne dane, będzie najlepiej wiedział na co przedsiębiorstwo może sobie pozwolić, a na co nie.

Istotny jest mimo wszystko przepływ wiadomości. Księgowy powinien posiadać wiedzę na temat paru podstawowych rzeczy, a jedną z najważniejszych jest budżet organizacji oraz wszelkie przygotowywane poczynania, takie jak zatrudnianie kolejnych pracowników, domniemane źródła finansowania oraz inne zmiany w spółce.

W trakcie kontroli księgowej weryfikowane bywają wszystkie dowody księgowe, to czy są kompletne i poprawne. W tej sytuacji tym bardziej istotne jest zaufanie do księgowego, któremu trzeba będzie dać dostęp do wszystkich danych na temat przedsiębiorstwa.

Czym jest analiza finansowa?

Analiza finansowa zazwyczaj jest brana przez firmy żeby obliczyć prawdziwe finanse takiej firmy. Na analizę finansową składają się:

  • przygotowawcza analiza sprawozdawczości,
  • początkowa analiza źródeł kształtowania wyniku finansowego,
  • analiza wskaźnikowa,
  • modele analizy wskaźnikowej,
  • analizy przyczynowe.

Prawidłowa analiza finansowa opiera się na przykładach i analizie przyczynowej. Zalicza się ją do najbardziej merytorycznych metod określania finansów spółki. Często spotykane i najłatwiej dostępne badanie poprzez wskaźniki nie jest tak bardzo precyzyjne. Poprawnie przeprowadzona analiza finansowa pokaże rzeczywisty obraz kondycji finansowej i bezsprzecznie pomoże podczas podejmowania ważnych decyzji, które mają związek z działalnością i dalszą pracą firmy.

Rodzaje analiz finansowych – czym się różnią?

Analizy finansowe robione są żeby oszacować kondycję finansów w firmie i jednym z ich rodzajów jest analiza, między innymi poprzez analizę bilansu. Dzięki niej można zobaczyć strukturę majątkową i kapitałową spółki. Celem tej analizy jest obliczenie i uzyskanie danych o płynności finansowej oraz wykonanych dobrych ustaleniach inwestycyjnych w organizacji.

Kolejny typ analiz to analiza wskaźnikowa, czyli metoda niezmiernie popularna i łatwo dostępna. Podczas tej analizy księgowy posługuje się wskaźnikami, które określają relacje będące pomiędzy określonymi danymi. Dane te księgowy musi wziąć z ksiąg rachunkowych i niezbędny będzie bilans i rachunek wyników. Przeważnie do obliczania kondycji firmy wykorzystujemy takie wskaźniki jak:

  • płynność finansowa
  • zyskowność,
  • rentowność

Istnieje też analiza przyczynowa, która jest dużo bardziej skomplikowaną metodą, jednak daje bardzo dobre wyniki. Jej celem jest dowiedzenie się, co wpłynęło na zapoczątkowanie danego zjawiska. Za pomocą analizy przyczynowej możliwe jest ustalenie jakie czynniki wpływają na wzrost zysku a co hamuje ten wzrost.

Źródło: Biuro rachunkowe z Grodziska Mazowieckiego

Możliwość komentowania Analiza i doradztwo – w jakich biurach rachunkowych szukać tych usług? została wyłączona