Prawo

Co należy wiedzieć o rejestracji i zmianach w księdze wieczystej?

Zakup oraz sprzedaż nieruchomości jest czynnością prawną związaną nieodłącznie z wpisaniem zmiany posiadacza do księgi wieczystej. Takiego wpisu najczęściej przeprowadza notariusz przy użyciu wniosku zawartego w akcie notarialnym. Księga wieczysta umożliwia na rozwianie jakichkolwiek obiekcji powiązanych z obecnym posiadaczem danej posesji. Zawiera także wszelkie dane o posesji i ewentualnych hipotekach jakie na niej ciążą. Można powiedzieć, że księga wieczysta pozwala na zapewnienie prawnego bezpieczeństwa zarówno właścicielowi, jak i ewentualnemu kupcowi posiadłości. Księga zawiera całą historię nieruchomości, jej dawnych oraz teraźniejszych posiadaczy. Kupując nieruchomość warto skontrolować jej stan w księdze wieczystej, czy nie ciąży na niej hipoteka.

Czy księga wieczysta jest obowiązkowym dokumentem każdej nieruchomości?

Księga wieczysta ułatwia zbieranie informacji o stanie prawnym danej nieruchomości. W chwili obecnej jest to obligatoryjny dokument wszystkich nieruchomości czy to działki, czy domu. W latach osiemdziesiątych została uchwalona ustawa o księgach wieczystych i hipotece, która określa normy jej zakładania i ewentualnych zmian. Warto podkreślić, że nadal w Polsce istnieją jeszcze nieruchomości, które nie mają założonej księgi wieczystej. Wynika to z tego, że obrót nieruchomościami po wojnie miał charakter nieformalny dotyczy to szczególnie niewielkich miejscowości podwarszawskich czy wsi takich jak Legionowo, Serock, Okuniew. Mimo wszystko księga wieczysta może okazać się niezbędna, kiedy właściciel nieruchomości zechce ją sprzedać. Niewątpliwie przyszły nabywca będzie chciał mieć wgląd w księgę wieczystą. Zakłada się, że dane które się w niej znajdują są niepodważalne i ukazują rzeczywisty stan prawny nieruchomości. 

Jak wygląda rejestracja księgi wieczystej?

Aby zarejestrować księgę wieczystą, posiadacz nieruchomości powinien wypełnić stosowny dokument w dziale ksiąg wieczystych. Znajduje się on w budynku sądu rejonowego, w rejonie którego znajduje się nieruchomość. Jeżeli nieruchomość ma nałożoną hipotekę, posiada kilku właścicieli, jeśli posiadłość zajmuje więcej niż jedną działkę, wtedy trzeba dołączyć specjalne dokumenty. Czy jedynie właściciel nieruchomości może złożyć taki wniosek? Nie tylko. Zarejestrować księgę wieczysta mogą również:

  • właściciel spółdzielczego prawa do lokalu,
  • wierzyciel mający prawo, które może być wpisane do księgi wieczystej,
  • osoba z ograniczonym prawem rzeczowym,
  • w sytuacji nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przez państwo, wniosek składa właściwa jednostka organizacyjna.

Sama rejestracja księgi wieczystej to wydatek rzędu 100 złotych. Do tego należy doliczyć odpowiednie wpisy, dlatego można uznać, że całościowy koszt rejestracji księgi wieczystej to ok. 800 zł. Niewątpliwie rejestrację księgi wieczystej można zlecić również notariuszowi, który za odpowiednią opłatą i zgromadzeniu potrzebnych dokumentów złoży wniosek za nas.

Dokonanie wpisu w księdze wieczystej – kto może o to wnioskować? 

Zazwyczaj wpis do księgi wieczystej o zmianie właściciela nieruchomości wykonuje notariusz na wniosek, zawarty w akcie notarialnym. Tak jak w sytuacji rejestracji księgi, wnioski składa się do sądu rejonowego stosownego dla danego regionu na którym położona jest nieruchomość. Złożenie wniosku i zmiana w księdze kosztuje 200 zł, opłatę tę pobiera od nas notariusz po podpisaniu aktu notarialnego. Każda zmiana właściciela nieruchomości musi zostać odnotowana w księdze wieczystej. Należy także nadmienić, że takiej zmiany może dokonać również właściciel nieruchomości dołączając do wniosku dokumenty potwierdzające jego prawa do tej posiadłości. 

Możliwość komentowania Co należy wiedzieć o rejestracji i zmianach w księdze wieczystej? została wyłączona