Prawo

Co powinno się wiedzieć o rozwiązywaniu sporów w sądzie?

Wszyscy dobrze wiemy, że jak do konfliktu dochodzi temat pieniędzy to rozstrzygnięcie tego nie jest prostą sprawą. Niejednokrotnie skonfliktowani właściciele idą ze sporem do sądu w Kłodzku, ale czy na pewno jest to jedyne wyjście? Kiedy da się wykorzystać inną metodę żeby rozwiązać spór?

Jakie są sposoby rozwiązywania sporów?

Jednym z pierwszych sposobów, który stosują skłóceni kontrahenci jest mediacja. Jest to bardzo ciekawa metoda, w której pomiędzy pokłóconymi stronami pojawia się mediator, który ma za zadanie pomóc w znalezieniu kompromisu. To co jest tutaj istotne – to strony same podejmują finalną decyzję. Inną, zdecydowanie trudniejszą opcją, jest arbitraż, czyli powierzenie arbitrowi odpowiedzialności za zakończenie konfliktu. To może być jedna osoba, lub grupa osób, które zazwyczaj są wyspecjalizowanie w danej dziedzinie i mają odpowiednie kompetencje, aby rozstrzygać konflikty. Na arbitraż mówi się też sąd polubowny i może on mieć formę niestałą oraz stałą.

Innym tokiem postępowania będzie wykorzystanie negocjacji i facyliacji. Obydwa sposoby nie wymagają wizyty w kancelarii adwokackiej w Kłodzku i polegają głównie na ustaleniu zadowalającego obie strony rozwiązania. Po zakończeniu negocjacji albo facyliacji strony powinny sporządzić oświadczenie albo umowę, gdzie znajdą się informacje o wyniku rozmów.

Jaka jest różnica między mediacją a negocjacjami

Na początku warto wspomnieć, że negocjacje nie są zawarte w przepisach prawa, w przeciwieństwie do mediacji, która się tam znajduje. Na dodatek w trakcie mediacji koniecznie obecny musi być mediator, który sprawuje kontrolę nad przebiegiem mediacji i robi wszystko aby strony doszły do porozumienia. Przy negocjacjach nie musi być osoby trzeciej. W rzeczywistości strony same mogą próbować ustalić co zrobić, aby obie firmy były usatysfakcjonowane z rezultatu. Przeważnie negocjacje są przy próbie podpisania umowy handlowej, kiedy każda ze stron ma trochę inny pogląd i plan na realizację. W takich sytuacjach przedsiębiorcy spotykają się i rozmawiają przedstawiając pomysły i ich spotkanie trwa do momentu, kiedy się dogadają. Warto dodać, że podczas negocjacji spółki mogą skorzystać z usług kancelarii adwokackiej, jednak nie muszą tego robić. W przypadku mediacji to mediator kieruje rozmową, nie przedsiębiorcy i to on ma za zadanie dojść do rozwiązania, które zaakceptują wszystkie strony, ale nie narzuca on swojego rozwiązania. Tego typu rozstrzygnięcie sporu jest o wiele szybsze i kosztuje mniej niż pójście do sądu.

Sąd Rejonowy i Polubowny – czym się różnią i który wybrać?

Zdecydowanie podstawową różnicą jest to jak szybko możemy rozstrzygnąć spór. Sprawy sądowe często ciągną się rok, a dla odmiany w sądzie polubownym możemy mieć dosyć szybki termin posiedzeń. Kolejną różnicą jest osoba, która prowadzi rozprawę. W sądzie będzie to sędzia, w przypadku arbitrażu są to arbitrzy. Nikt nie narzuca stronom arbitrów, mogą oni też sami wybrać liczbę członków sądu arbitrażowego. Jest to bardzo duże ułatwienie nie tylko ze względu na możliwość dobrania najszybciej dostępnych lub wyrozumiałych arbitrów, ale również dlatego, że można wytypować członków znających się na danej dziedzinie.

Źródło: Adwokat z Kłodzka

Możliwość komentowania Co powinno się wiedzieć o rozwiązywaniu sporów w sądzie? została wyłączona