przedsiębiorca
Księgowość

Czym jest księgowość uproszczona?

Księgowość uproszczona jest jednym ze sposobów rozliczania przedsiębiorcy lub osoby fizycznej z fiskusem. Jej potoczna nazwa to mała księgowość. Dokładniej mówiąc istnieją trzy sposoby: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany a także podatkowa księga przychodów i rozchodów. Wymogiem używania z tego sposobu jest przychód mniejszy niż 2 000 000 euro. W sytuacji, kiedy kwota ta zostanie przekroczona, nieuniknione jest przejście na pełną księgowość. Należy wspomnieć, że ta metoda rozliczenia może być prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność, nie ma obowiązku korzystania z usług biura rachunkowego. Jedynym wymogiem jest poznanie prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Wymogiem dla księgowość uproszczonej jest

przychód mniejszy niż 2 000 000 Euro

Dla kogo jest księgowość uproszczona?

Każdy właściciel firmy po założeniu działalności gospodarczej staje przed pytaniem jaką księgowość prowadzić? Limit dochodów oblicza się jest po kursie ogłoszonym przez NBP 30 września w rok, który poprzedza dany rok obrotowy. Jest to podstawowa zasada. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia skorzystanie z metod rozliczania księgowości uproszczonej. Podmioty mogące korzystać z księgowości uproszczonej to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.
przedsiębiorca
Księgowość uproszczona to duże ułatwienie dla przedsiębiorców.

Księgowość uproszczona- najważniejsze informacje

Księgowość uproszczona to przede wszystkim proste metody rejestrowania informacji finansowych firmy. Każda z tych metod ma za zadanie w łatwy sposób rozliczyć finanse przedsiębiorstwa, a także w miarę możliwości nie generować wyższych kosztów. Jest to o tyle prosta metoda, że sporo właścicieli firm może poradzić sobie z nią osobiście. Jakie są sposoby prowadzenia księgowości uproszczonej?

  • Karta podatkowa – w tej sytuacji wysokość podatku jest stała- nie zależna od powstałych dochodów. Wysokość podatku liczona jest na podstawie wiadomości o danej działalności, ilości zatrudnionych oraz o ilości mieszkańców danej miejscowości. W praktyce nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tego sposobu, gdyż ma on dosyć zawiłe kryteria.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokumentację, w której zapisuje są wszystkie koszty i przychody przedsiębiorstwa. Na tej podstawie oblicza się podatek. Jest to najpopularniejsza metoda, a jaj plusem jest to, że właściciel firmy nie płaci podatku w jeśli nie ma zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tej metodzie chodzi o to, aby podatnik zapłacił określoną kwotę podatku, który zależy od zakresu działalności. Wadą tego jest, że jeśli przychody są niższe od kosztów, nadal jest konieczność opłacenia podatku. 
duża firma
Duże przedsiębiorstwa muszą prowadzić pełną księgowość.

Kiedy można korzystać z księgowości uproszczonej, a kiedy z pełnej?

Oczywiście niektóre przedsiębiorstwa nie mają wyboru jeśli chodzi o wybór rozliczania się z urzędem skarbowym. Posiadają prawnie narzucony obowiązek prowadzenia pełnej księgowości- sytuacja ta dotyczy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich podmiotów gospodarczych, których dochody przekraczają 2 000 000 euro. Można powiedzieć, że księgowość uproszczona jest tylko dla wybranych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość w teorii każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Należy tylko pamiętać, że nie zawsze jest to korzystne w przypadku małych podmiotów.

Źródło: https://ksiegowygdynia.pl/

Możliwość komentowania Czym jest księgowość uproszczona? została wyłączona