Biznes

Czym obecnie zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły – niemal każdy o nim słyszał, ale nie każdy dokładnie wie czym się zajmuje i jaka jest jego odpowiedzialność. Często urzędy wymagają tłumaczenia wybranych dokumentów na inny język obcy. W takiej sytuacji oczywiste jest, że trzeba znaleźć rzetelnego tłumacza. Często, szczególnie jeśli chodzi o dokumenty niezwykle istotne jest, że nie chcemy ponosić odpowiedzialności za błędy tłumacza. Wówczas trzeba skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego. Można powiedzieć, że jest to osoba zaufania publicznego. Oddając pisma do tłumaczenia takiemu profesjonaliście możemy mieć pewność, że tłumaczenie będzie poprawne. Jest to zawód, rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulują go odpowiednie przepisy. Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za błędne tłumaczenia? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

To, jak zostać tłumaczem przysięgłym regulowane jest przez odpowiednią ustawę. Oczywiście taka osoba musi skończyć studia wyższe z zakresu filologii, bądź podyplomowe w zakresie tłumaczeń. Tłumacz przysięgły języka angielskiego musi ukończyć studia wyższe z filologii angielskiej, a tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Obowiązkowo powinien mieć obywatelstwo polskie, oraz być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce na pewno powinien znać język polski, i mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ponieważ tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i w drugą stronę. Warto pamiętać, że języki ewoluują, przez co itotne jest, aby taka osoba nieustannie poszerzała swoje kompetencje z tej dziedziny. Taki specjalista z pewnością musi być odpowiedzialny, ponieważ zazwyczaj pracuje na dokumentach poufnych. 

Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły?

Zakres wszelkiego rodzaju pism i dokumentów, jakie tłumaczy taki profesjonalista jest bardzo rozległy. Zazwyczaj poza tłumaczeniem pisemnym tłumacz w swojej ofercie ma również tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma z jakimi pracuje tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • wszelkiego typu zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Bez wątpienia nie jest to kompletna lista dokumentów jakie są oddawane do tłumaczenia. Takich wszelkiego rodzaju pism jest znacznie więcej. Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne? Czasami zdarza się, że potrzebne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia w czasie kupna nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia podczas rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia w czasie wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na różnego rodzaju konferencjach a także wiele innych. 

Czasami takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni organizują także specjalistyczne szkolenia językowe dla firm. 

Czym różni się tłumacz przysięgły od zwykłego?

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie artykułu, książki bądź jakiejś instrukcji obsługi, warto wtedy udać się do zwykłego tłumacza. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, niezbędna jest pomoc tłumacza przysięgłego. Również przy tłumaczeniach prac magisterskich albo dyplomowych potrzebny jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod takim dokumentem sprawi, że uzyska moc prawną. Ważną różnicą pomiędzy tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest również zakres odpowiedzialności.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią gwarantuje, że zrobione przez niego tłumaczenie jest solidne i bez błędów. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za możliwe niepoprawności czy przeoczenia. Jeżeli klient poniesie stratę wynikającą z błędu tłumacza, ma prawo domagać się rekompensaty od niego. Czasami, kiedy błąd jest naprawdę dużej wagi, może skończyć się to utratą prawa do wykonywania zawodu. Z tego powodu niezwykle istotne jest, aby taka osoba stale podnosiła swoje kompetencje, aby nie ponosić dużych konsekwencji. Zawód tłumacza przysięgłego jest niewątpliwie trudnym zawodem, a także wyjątkowo odpowiedzialnym. Dlatego nie każdy ma predyspozycje. Na pewno oprócz perfekcyjnej znajomości języka, musi mieć odpowiednie zadatki.

Możliwość komentowania Czym obecnie zajmuje się tłumacz przysięgły? została wyłączona