Edukacja

Dowiedz się, kto to właściwie jest mecenas?

Tytuł „mecenasa” nie jest tytułem fachowym, ale zwrotem grzecznościowym, wykorzystywanym zarówno wobec radców prawnych a także adwokatów, a dosyć często także względem aplikantów tych zawodów prawniczych.
W praktyce innymi słowy, że mecenasem nazwać można zarówno radcę prawnego, jak i adwokata. Uważa się również, iż terminem tym ujmować można magistrów prawa, chociaż to stosuje się sporadycznie.

Osoba, która ukończyła studia prawnicze, lecz nie zakończyła żadnej z aplikacji prawniczej, przeważnie nazywana jest zwyczajnie prawnikiem. Określenie „mecenas” w stosunku do osób wykonujących jeden z zawodów prawniczych jest używane wyłącznie w polskim Państwie – w pozostałych krajach nie napotyka się go w takim zastosowaniu.

Tytuł ten jest tylko i wyłącznie umowny i nie protokołuje się go w jakimkolwiek z aktów prawnych używanych aktualnie w naszym kraju. To znaczy, że w przeciwieństwie do tytułów „adwokat” czy też „radca prawny” tytuł „mecenas” nie jest poddany jakiejkolwiek ochronie prawnej.
Biorąc pod uwagę, że mecenasem nazywa się adwokatów i radców prawnych to, aby całkowicie zrozumieć istotę tego zwrotu grzecznościowego, niezbędne będzie przybliżenie zakresu obowiązków tych dwóch zawodów prawnych.

Należy jednak zaakcentować, że ze względu na powiększający się zakres kompetencji radców prawnych w ostatniej dekadzie rozbieżności między nimi, a adwokatami stają się coraz mniejsze.

Jakie są rozbieżności między adwokatem a radcą prawnym?

Praktycznie rzecz ujmując tytuł adwokata może otrzymać osoba, która najpierw zakończyła pięcioletnie studia prawnicze, po których zaliczyła toczącą się 3 lata aplikację adwokacką prowadzoną poprzez właściwy samorząd zawodowy. Co istotne, samo ukończenie aplikacji nie pozwala, aby zostać adwokatem w Warszawie; potrzebne jest również pozytywne zdanie końcowego egzaminu zawodowego, który jest przeprowadzany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wówczas wtenczas dana osoba zostaje wpisana na listę adwokatów oraz może używać tego tytułu w własnej praktyce zawodowej.

Na czym polega różnica w zatrudnieniu adwokata a radcy prawnego?

Należałoby przy tej sposobności dorzucić, iż w przypadku radcy prawnego droga do uzyskania tytułu zawodowego jest niemal jednakowa – wyłączna rozbieżność wiąże się z tym, iż aplikację radcowską kieruje inny samorząd zawodowy, a po skończeniu aplikacji osoba pozostaje wpisana na listę radców prawnych.
Równocześnie adwokat, oraz radca mają niemalże ten sam zakres kompetencji. W obecnej chwili obowiązującą oraz główną rozbieżnością między tymi dwoma zawodami prawnymi jest brak możliwości zatrudnienia adwokata na bazie umowy o pracę.

W praktyce oznafcza to, iż adwokat może współpracować z przedsiębiorstwem lub osobą fizyczną tylko na podstawie umowy cywilnoprawnej. Natomiast radca prawny może być zatrudniony na bazie umowy o pracę. Niemniej jednak, radca prawny nie może wtedy brać udziału w sprawach karnych i karnoskarbowych w charakterze obrońcy. Co ciekawe, to ograniczenie nie tyczy się pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych.

Możliwość komentowania Dowiedz się, kto to właściwie jest mecenas? została wyłączona