Prawo

W jakich czynnościach notarialnych pomoże Ci notariusz?

Każdy z nas prędzej czy później znajdzie się w sytuacji, w której niezbędne stanie się skierowanie do notariusza. Spis usług notarialnych jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Według prawa notariusz to profesja zaufania publicznego, w pewnych sytuacjach nazywa się go ponadto oficjelem państwowym jak i funkcjonariuszem publicznym. Można zauważyć, jak to niezwykle odpowiedzialna rola, zatem osoba mieszcząca się na tym stanowisku musiała przejść wiele zadań przygotowujących do zawodu. 

Notariusz z  Legionowa – czym się zajmuje?

Notariusz to osoba, która desygnowana jest w sytuacji, gdy strony chcą nadać jakiemuś precedensowi formę prawną – notarialną. Jest to postać zobowiązana do doglądania prawidłowego toku spraw klienta oraz zabezpieczeniem jego praw. Notariusz to prawoznawca, który jest upoważniony do sporządzania tak zwanych aktów notarialnych, do których wedle naszego prawa potrzebna jest obecność notariusza. Dodatkowo notariusz jest zobowiązany do udzielenia klientowi wszelkich wskazówek niezbędnych do ukończenia sprawy.

Prócz powinności, notariusz ma także zasady, które musi respektować. Przykładowo nie jest uprawniony by realizować czynności notarialne, które odnoszą się do jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – nie obejdzie się bez pomocy notariusza

W wypadku, gdy zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości, budynku czy lokalu – niezbędna będzie usługa notariusza. W wypadku umów sprzedaży powiązanych z nieruchomościami notariusz ma powinność przygotować akt notarialny, który sprzedający i nabywca powinni podpisać. W przypadku oczekiwania na przekazanie nieruchomości istnieje także opcja poświadczenia umowy przedwstępnej. W sytuacji, gdy zbywający się nie będzie wypełniał obowiązków z umowy, inwestor może dochodzić swoich praw na drodze sądu.

Testament – niezbędna pomoc notariusza

Według prawa testament niepotwierdzony przez notariusza jest równie prawomocny, co ten poręczony. Jednak czy jest on bezporny? W sytuacji, gdy chcemy mieć przeświadczenie, że nasza wola zostanie spisana trwale i niepodważalnie, najlepiej skorzystać z usług notarialnych. Notariusz sporządzi twierdzenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Notariusz a umowa najmu

Istnieje mnogość przypadków, kiedy nie myślimy o tym, żeby stworzyć umowę najmu sygnowaną przez notariusza. Jest to ogromny błąd, który może rzutować niedobrymi konsekwencjami w momencie komplikacji z wynajmującym lub posiadaczem mieszkania. Jeśli wynajmujemy komuś mieszkanie, umowa notarialna może stać się ratunkiem, gdy nie mamy do końca ufności do mieszkańców. W momencie dociekania roszczeń posiadamy dobrą podkładkę i jesteśmy chronieni prawnie. Koszty takich umów są dużo mniejsze, niż w przypadku sporządzenia standardowego aktu notarialnego.

Tekst powstał na podstawie informacji ze strony: notariusz-legionowo.com.pl

Możliwość komentowania W jakich czynnościach notarialnych pomoże Ci notariusz? została wyłączona